English  | صفحه اصلی | تماس با ما |  سازمان | درباره ما

                              مرکز توسعه تجارت کیش

 اطلاعات بازرگانی جهان   |     اطلاعات بازرگانی ایران    |  مناطق آزاد جهان   |     نمایشگاهها     |     فرصتهای تجارت الکترونیکی   |  صنایع کیش  

 

 

 

  اخلاق در کسب و کار     

- آرامش يا آسايش به دنبال چه مي رويم ؟

- از چه کسی بپرسیم ؟

- هركسي مي آيد من كه رفتم

- حرکت و برکت

- دست خدا یا دست غیر خدا

- ما به دنبال روزی ، روزی به دنبال ما

- ثروت در خدمت من یا من در خدمت ثروت

- ترویج ویژه

- چه کنیم به ما رحم کنند

- سود واقعی یا فروش کاذب

- عاقبت اندیش باش مبادا که دخلت بیشتر از خرجت باشد.

- شکرانه

- نگاه بد را نه مشتری می پسندد نه خدای مشتری

- میوده درخت ، عقل !؟ ، جهل !؟

- اساس زندگی خیال و وهم یا فکر و اندیشه

- خشنود به ترقی دیگران هم خود سود می برد هم دیگران

- رضایت خالق با خدمت به خلقش

- عالم محضر خداست

- اصل راهگشا باور به وجود ناظر

- کاسب دوست خداست

- ای یار علی در مرام علی (ع) دشنام به دوست و دشمن ممنوع است

- با قسم خوردن نه تنها جلو نمی رویم بلکه ....

- بزرگراه قرض  ( قرض روی قرض)

- بزرگراه قرض (امروز دیگران /فردای ما)

  بیشتربشناسیم

- در اقیانوس کتاب غرق شوید

- مناسبترین تلفن همراه

- دنیای Google

- استفاده از لپتاپ

- فشرده سازی داده ها

- ایجاد اتاق در فضای دیسک سخت

- چگونه روی Cd یا DVD کپی کنیم

- تهیه نسخه پشتیبان از ویندوز

- نحوه پاک کردن فایلهای اضافه ویندوز

- ایجاد نقطه بازیابی و Recovery  از ویندوز

- پنهان کردن کاربران ویندوز

انگلیسی در سفر

- انگلیسی در سفر _ بخش اول

- انگلیسی در سفر _ بخش دوم

- انگلیسی در سفر _ بخش سوم

- انگلیسی در سفر _ بخش چهارم

- انگلیسی در سفر _ بخش پنجم

- انگلیسی در سفر _ بخش ششم
 - انگلیسی در سفر _ بخش هفتم
 - انگلیسی در سفر _ بخش هشتم 
 - انگلیسی در سفر _ بخش نهم
 - انگلیسی در سفر _ بخش دهم
 - انگلیسی در سفر _ بخش یازدهم
 - انگلیسی در سفر _ بخش دوازدهم
 - انگلیسی در سفر _ بخش سیزدهم
 - انگلیسی در سفر _ بخش چهاردهم
 - انگلیسی در سفر _ بخش پانزدهم
 - انگلیسی در سفر _ بخش شانزدهم

حسابداری

اطلاعات و مفاهیم حسابداری

آشنایی با حسابداری

معادله حسابداری

حسابداری خرید و فروش

ثبت رویدادهای مالی در دفاتر حسابداری

ارزیابی موجودی کالا

ارزیابی موجودی کالا -  اولین صادره از آخرین وارده

ارزیابی موجودی کالا - روش میانگین موزون و سود ناخالص

ارزیابی موجودی کالا - روش قیمت خرده فروشی

نحوه ثبت در دفتر روزنامه

نحوه ثبت در دفتر کل

صورت سود و زیان

 

                       

 

 

 

کيش در يک نگاه

 اطلاعات توريستی کيش

 مراکز خريد

صنایع کیش

  سرمایه گذاری

 دوره های آموزشی

  Copyright By :  Kish Trade Promotion Center  2002